สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon

  วันนี้แค่เพียงคุณหยิบเสื้อเหลืองมาสวมใส่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิจัยออกมาแล้วว่า นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงของคนไทยทั้งชาติแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย
       
       การ พร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองของคนไทย ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สร้างภาพลักษณ์ไปทั่วโลก การสวมใส่เสื้อเหลือง ยังมีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดมลภาวะ รวมถึงลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้ด้วย
       
       ปัจจุบันภาวะโลกร้อน กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลก เป็นวาระหนึ่งในการประชุมเอเปค (Asian - Pasific Economic Cooperation: Apec) 2005 ณ ประเทศออสเตรเลีย วิกฤติการณ์โลกร้อน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำท่วม ฝนแล้ง โรคระบาด รวมถึงการเกิดแผ่นดินไหว การลดวิกฤติการณ์โลกร้อนได้นั้นคือ การช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า วิธีหนึ่งที่ง่ายและสามารถทำกันได้ทุกคน คือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม
       
       จากเหตุนี้เองเป็นแรงจูงใจให้ที่ทำให้ รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงกับพฤติกรรมการหันมาสวม เสื้อเหลืองแทนเสื้อเชิร์ต
       
       รศ.สุเทพเปิดเผยว่าจากการ ทดลองรีดเสื้อเชิร์ตแขนสั้น เนื้อผ้าคอตตอน 100% กับเสื้อโปโลสีเหลืองแขนสั้นเนื้อผ้าชนิด T/K (โพลีเอสเตอร์หรือใยสังเคราะห์) ครั้งละ 7 ตัว โดยใช้เตารีดแห่งขนาด 1025 วัตต์ แผ่นความร้อนชนิดอะลูมิเนียม รีดโดยไม่พรมน้ำ และใช้เตารีดไอน้ำขนาด 1325 วัตต์ แผ่นความร้อนอะลูมิเนียมชนิดเดียวกัน ณ อุณหภูมิห้อง 34-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 57% ผลปรากฏว่า
       
       หากทำ การรีดเสื้อโปโลเหลืองด้วยเตารีดแห้งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 7 ตัว จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการรีดด้วยเตารีดไอน้ำถึง 64.7% ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศชาติได้นับร้อยล้านบาทต่อปี
       
       จาก การศึกษาวิจัยดังกล่าว เมื่อนำมาคิดในระดับมหัพภาค จากจำนวนชายไทยวัยทำงาน อายุ 15-65 ปี เมื่อพ.ศ.2549 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 21,644,551 คน และหญิงคิดเป็นร้อยละ 20 ของชายในช่วงอายุอายุดังกล่าว มี 4,332,910 คน คิดรวมเป็น 25,997,461 คน โดยทั้งหมดเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่เสื้อผ้าจากเสื้อเชิร์ตแขนสั้นมาเป็นเสื้อ โปโลแขนสั้น และทำการรีดเสื้อที่ใช้สวมดังกล่าว 7 วันต่อครั้ง ครั้งละ 7 ตัว ด้วยเตารีดแห้ง จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.026 kWh/ตัว และเมื่อคิดนับรวมตลอดไปจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 246,715,904.89 kWh/ปี คิดเป็นมูลค่าปีละ 542,774,990.76 บาท (คิดจากค่าลงทุนและเชื้อเพลิงผลิตหน่วยละ 2.20 บาท)
       
       เมื่อ นำพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้มาเปรียบเทียบเท่ากับการก่อสร้างโรงผลิต พลังงานไฟฟ้าขนาด 35 เมกกะวัตต์ จะประหยัดค่าก่อสร้างได้หลายพันล้านบาท ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและพร้อมทั้งช่วยภัยโลกร้อน
       
       วันนี้ แค่เพียงคุณหยิบเสื้อเหลิงมาสวมใส่ นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงของคนไทยทั้งชาติแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย เริ่มต้นวันนี้กับการช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยกันสวมเสื้อเหลือง ไม่เปลืองพลังงาน ลดภาวะโลกร้อนกัน

       ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/

Comment

Comment:

Tweet

Recommend