สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon


การตรวจเช็คสุขภาพในช่องปาก
ณ ตอนนี้กระแสการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ศิลปะบำบัด รวมถึงเรื่องอาหารการกินที่เป็นถือเป็นปัจจัยสำคัญต่ อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยอาศัยระบบการย่อยอาหารเพื่อนำสารอาหารไปหล่อเลี้ย งส่วนต่างๆ ของร่างกาย

อย่างที่ทราบกันว่า "ฟัน" เป็น อวัยวะที่ทำหน้าที่บดเคี้ยวและย่อยอาหารเป็นอันดับแร ก แต่กลับได้รับการดูแลน้อยกว่าส่วนอื่นๆ จึงทำให้หลายคนมีปัญหาในช่องปาก เนื่องจากปล่อยปละละเลยในการดูแลความสะอาด โดยเฉพาะการแปรงฟัน ที่เป็นขั้นตอนแรกของการรักษาสุขภาพในช่องปาก "ทพ.ประเสริฐ เกียรติประวัติ" กล่าวว่า ปัญหาที่พบบ่อย สำหรับคนที่ไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก จะเป็นอาการฟันผุ ที่เกิดจากการสะสมของคราบแบคทีเรียและเศษอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดกรดที่ทำลายผิวเคลือบฟัน จนเกิดเป็นรอยผุระยะเริ่มต้น โดยจะมีลักษณะเป็นจุดขาวๆ และเป็นรูผุในที่สุด

" แผ่น คราบแบคทีเรีย จะมีลักษณะนิ่มและเหนียว เป็นสีขาวบนตัวฟัน ซึ่งมีแบคทีเรียเป็นส่วนประกอบ เป็นสาเหตุให้ฟันผุ ในบางรายอาจมีอาการเหงือกอักเสบได้ด้วย และนำไปสู่สภาวะลุกลามของฟันผุ เนื่องจากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร คราบแบคทีเรียจะหมักตัวอยู่ตามซอกฟัน ทำให้เกิดกรดทำลายผิวเคลือบฟัน"

นอกจากนั้น ทพ.ประเสริฐ ยังบอกถึงความเสี่ยงอีกว่า บางรายอาจพบกับปัญหาโรคเหงือกอักเสบ ที่เกิดจากการสะสมของคราบแบคทีเรีย ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ สีขาวขุ่นหรือสีเหลือง ที่เกาะแน่นตามขอบเหงือกและปล่อยกรดออกมาทำลายเนื้อเ ยื่อของเหงือก ทำให้เหงือกอักเสบ มีกลิ่นปาก มีเลือดออกตามไรฟัน เหงือกร่นลง ไม่แนบชิดกับฟัน และปวดบริเวณเหงือก บางครั้งอาจทำให้ฟันโยกคลอนได้ หากไม่รีบกำจัด คราบแบคทีเรียจะแข็งขึ้นและกลายเป็นหินปูนในที่สุด

" เหงือก อักเสบขั้นรุนแรง หินปูนที่เกิดจากการทำลายและลุกลามลงไปถึงใต้เหงือก จนเกิดการทำลายของเอ็นยึดปริทันต์และกระดูกรอบเหงือก รากฟัน ทำให้ฟันเริ่มโยกคลอน ขอบกระดูกรอบรากฟันเริ่มละลายตัว ซึ่งโรคนี้อาจจะทำลายกระดูกและเนื้อเยื่อรอบรากฟันอย ่างรุนแรง" ทันตแพทย์ อธิบายอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ฉะนั้น จะต้องมีการกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะก่อให้เกิดอา การฟันผุ กรณีที่ยังมีคราบแบคทีเรียเกาะอยู่ตามฟัน อาจจะมีการลุกลามและทำลายถึงผิวเคลือบฟันจนเป็นรูที่ ตัวฟัน ซึ่งในระยะนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีอาการเสียวฟัน เมื่อดื่มน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ถ้าปล่อยทิ้งไว้ฟันจะผุจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดอาการปวดฟันมาก

ทันตแพทย์ท่านนี้ ฝากทิ้งท้ายและแนะนำว่า หากมีอาการผุที่เคลือบฟันและเนื้อฟันสามารถรักษาโดยก ารอุดฟัน ส่วนการผุที่รุนแรงจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน จะต้องรักษาที่รากฟัน ซึ่งมีความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาโ ดยการอุดฟันหลายเท่า ทางที่ดีควรเริ่มดูแลตั้งแต่แรกโดยการแปรงฟันให้สะอา ด หรือใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เพราะสามารถช่วยซ่อมแซมผิวเคลือบฟันที่ถูกทำลายได้

อย่าง ไรก็ตาม การดูแลฟันด้วยตัวเองร่วมกับการรักษาจากทันตแพทย์สาม ารถป้องกันปัญหาเกี่ยว กับสุขภาพในช่องปากได้อย่างแน่นอน มาเริ่มต้นด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดีของฟันและตัวเราเองกันเถอะ

ขั้นตอน...ในการแปรงฟันให้สะอาดทุกซอกทุกมุม

1. แปรงฟันด้านนอก โดยเอียงขนแปรงทำมุม 45 องศากับฟันและเหงือก ขยับขนแปรงในลักษณะขยับหน้า-หลัง และปัดขึ้นหรือลง

2. แปรงด้านใน โดยวางขนแปรงให้ชิดขอบเหงือก โดยแปรงในลักษณะขยับหน้า-หลัง และปัดขึ้นหรือลง ในแนววงรี

3. ใช้ปลายแปรงสีฟันแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่ ทั้งด้านบนและล่าง

4. การทำความสะอาดฟันหน้าบดเคี้ยวให้วางด้านหน้าตัดของข นแปรงสัมผัสบริเวณบดเคี้ยวของฟัน โดยแปรงในลักษณะถูไป-มา

5. ใช้ “ที่ทำความสะอาดลิ้นและกระพุ้งแก้ม” บริเวณด้านหลังของหัวแปรงกวาดลิ้นจากด้านในสู่ปลายลิ ้น เพื่อขจัดคราบแบคทีเรียและป้องกันปัญหากลิ่นปากอีกด้ วย

6. สอดไหมขัดฟันเข้าไประหว่างซอกฟัน โดยค่อยๆ ขยับไป-มา ถูขึ้น-ลงตรงซอกฟัน และแนวขอบเหงือก เพื่อขจัดคราบพลัค ที่เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุ

Comment

Comment:

Tweet

Recommend