สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon


ปัจจัย พื้นฐานที่ทำให้คนเราอยู่ดีมีสุขได้นั้นคงหนีไม่พ้นเ รื่องง่ายๆ เช่น กินได้ นอนหลับ ขับถ่ายสะดวก แต่หากระบบขับถ่ายติดขัดเสียแล้วย่อมกระทบต่อคุณภาพช ีวิตไม่น้อยเลย และ “ท้องผูก” ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่พบบ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะสร้างความทุกข์ทรมานอย่างมากแล้วยังเป็น สัญญาณที่บ่งชี้ถึง โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรค “ริดสีดวงทวาร” อีกด้วย

“ท้องผูก” บ่อยครั้งจนต้องพึ่งยาระบายจนเป็นนิสัย และหากขับถ่ายแต่ละครั้งต้องเบ่งรุนแรงบ่อยๆ แล้วละก็ให้ระวัง “โรคริดสีดวงทวาร” จะถามหา เพราะโรคนี้มีความสัมพันธ์กับการเบ่งถ่ายรุนแรงและเร ื้อรัง เนื่องจากท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง เป็นภาวะที่สามารถทำให้เลือดคั่งในเส้นเลือดดำที่ผนั งรูทวาร ส่งผลให้กลุ่มเส้นเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณส่วนปลายข องลำไส้โตขึ้น ซึ่งปกติจะมีหน้าที่ป้องกันกล้ามเนื้อของทวารหนัก รวมทั้งหูรูดระหว่างขับถ่ายอุจจาระ และช่วยให้ทวารหนักปิดได้สนิทในขณะที่เราอยู่เฉย

อาการสำคัญ

ถ่าย เป็นเลือดสีแดงสดหรือพุ่งออกมาขณะเบ่งถ่ายอุจจาระและ หมดไปเมื่อหยุดเบ่ง มีก้อนปลิ้นออกมาเวลาเบ่งถ่าย ก้นแฉะและคันก้น มีก้อนออกมาคาบริเวณทวารหนักและปวด

โรคริดสีดวงทวาร พบได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 20 – 30 ปี อาการเริ่มแรกมักจะเป็นๆ หายๆ และจะรุนแรงขึ้นในช่วงอายุประมาณ 40-50 ปีปัจจัย ที่ทำให้เกิดริดสีดวงทวารหนัก
 ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียถ่ายอุจจาระบ่อยๆ นิสัยเบ่งอุจจาระมาก เพื่อพยายามเอาอุจจาระก้อนสุดท้ายออก ชอบนั่งถ่ายนานๆ เช่น อ่านหนังสือไปด้วย ชอบใช้ยาสวนหรือยาระบายพร่ำเพรื่อ หญิงตั้งครรภ์ ภาวะตับแข็ง อายุมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ ด้วย
สาเหตุ เหล่านี้ทำให้มีโอกาสที่กลุ่มเส้นเลือดและเนื้อเยื่อ บริเวณส่วนปลายลำไส้โต และยืดออก ซึ่งการที่มีเลือดออกนั้นเกิดจากการบาดเจ็บของเส้นเล ือดบริเวณดัง กล่าว กรณีที่พบบ่อยมักมาจากอุจจาระที่แข็งมากๆ ร่วมกับการเบ่งนานๆ ทำให้มีเลือดสดๆ ไหลออกจากทวารหนักได้

ริดสีดวงแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ริดสีดวงภายใน และริดสีดวงภายนอก

ริดสีดวงภายในจะอยู่ภายในทวาร โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 หัวริดสีดวงยังอยู่ภายในทวารหนัก มีอาการเลือดออกเพียงอย่างเดียว
ระยะที่ 2 หัวริดสีดวงยื่นออกมานอกทวารหนักเวลาเบ่งและเลื่อนกล ับเข้าได้เองเมื่อหยุดเบ่ง
ระยะที่ 3 หัวริดสีดวงยื่นออกมาเวลาเบ่งและต้องดันกลับเข้าไปใน ทวารหนัก
ระยะที่ 4 หัวริดสีดวงโตมากและยื่นออกมาอยู่นอกทวารหนักตลอดเวล า ไม่สามารถดันกลับเข้าไปในทวารหนักได้

การรักษาริดสีดวงภายในจะมุ่งระงับอาการมากกว่าที่จะข จัดหัวริดสีดวงให้หมดไป การผ่าตัดจำเป็นในรายที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนเท่านั้น

การรักษาทั่วไป

ดูแล การขับถ่ายให้เป็นปกติ หมั่นออกกำลังกาย ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานผักและผลไม้จะช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้น ถ้าก้นแฉะหรือชื้นต้องหมั่นล้างและเช็ดให้แห้ง ไม่ควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อมาเช็ดล้างทวารหนักเพราะจะทำใ ห้อักเสบได้ ระวังการดื่มของมึนเมา เช่น เหล้า เบียร์ ซึ่งอาจทำให้หัวริดสีดวงพองมากขึ้น

การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง มีหลายวิธี เช่น
การ ฉีดยา เพื่อทําให้หัวริดสีดวงยุบลง โดยฉีดยาเข้าไปในชั้นใต้เยื่อบุทําให้เกิดพังผืดรัดห ลอดเลือดบริเวณริดสีดวง และรั้งเนื้อเยื่อริดสีดวงไม่ให้เลื่อนตัวลงมา ใช้กับผู้ป่วยที่มีเลือดออกและหัวริดสีดวงยื่นออกมาไ ม่มาก แพทย์จะทำการฉีดยาทุก 2-4 สัปดาห์จนอาการทุเลา ผลข้างเคียงอาจทําให้เวียนศีรษะและระคายเคืองทวารหนั กเป็นระยะเวลาสั้นๆ ได้

การ ใช้ยางรัด จะใช้ในกรณีที่หัวริดสีดวงที่ยื่นออกมามีขั้วขนาดเหม าะที่จะรัดได้ เพื่อให้หัวริดสีดวงหลุดออก และพังผืดที่เกิดจากแผลจะรั้งริดสีดวงที่เหลือให้หดก ลับเข้าไปในทวารหนัก ไม่ควรทําในรายที่มีภูมิคุมกันผิดปกติ หรือมีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ถ้ามีอาการเจ็บมากควรเอายางที่รัดออกทันที ผลข้างเคียงหลังการรัดอาจมีอาการระคายเคืองหรือปวดถ่ วงในทวารหนัก แต่อาการไม่รุนแรงมากนักและกินเวลานานประมาณ 24-48 ชั่วโมง บรรเทาโดยให้ยาระงับปวด เมื่อหัวริดสีดวงหลุดจะมีเลือดออกประมาณ 3-7 วัน แต่มักออกไม่มากและหยุดได้เอง ข้อพึงระวังคือหัวริดสีดวงอาจอักเสบ บวม เจ็บ และยื่นออกมาได้ หรืออาจเกิดภาวะติดเชื้อบริเวณทวารหนักซึ่งเกิดขึ้นไ ด้น้อยมาก โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณทวารหนัก มีไข้สูง และปัสสาวะไม่ออก ภาวะเช่นนี้อาจรุนแรงมากจนผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้ควรรี บนำผู้ป่วยเข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาล

การจี้ริดสีดวงทวารด้วยอินฟราเรด เพื่อให้ริดสีดวงทวารยุบลงและหยุดอาการเลือดออก ทำในกรณีที่ริดสีดวงยังอยู่ในระยะที่ 1 และ 2 หลังการจี้ 1-2 สัปดาห์อาจมีผลข้างเคียงคือมีเลือดออกจากแผลได้ แต่จะไม่มากและสามารถหยุดได้เอง

การผ่าตัด ใช้หลักในการตัดเนื้อเยื่อทวารหนักส่วนเกิน และเย