สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon
วัณโรค เชื้อโรคที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ พัฒนาให้เกิดการติดต่อง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากสัตว์สู่คน หรือจากคนสู่คน ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง


ดังเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทำให้คนทั่วโลกหวั่นวิตก การติดเชื้อมาจากคนไข้หายใจเอาเชื้อไวรัสเข้าไปในร่า งกาย ซึ่งการติดต่อไม่ต่างจาก "วัณโรค" ที่หลายคนอาจมองข้าม แต่นับวันเชื้อโรคยิ่งมีการพัฒนาส่งผลให้ คนไข้มีโรคแทรกซ้อนต่างๆ เข้ามามากมาย

นพ.มนตรี กัณหรัตนชัย ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท มองสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยว่า ด้วยลักษณะของแบคทีเรียที่ส่งผลให้เกิดโรคอยู่ในอากา ศทำให้อัตราคนป่วยมีมากขึ้น เห็นได้จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) จัดอันดับไทยอยู่อันดับที่ 18 จาก 22 ประเทศ ทั่วโลกซึ่งยังไม่สามารถควบคุมโรคนี้ได้ และยังมีคนไข้ใหม่ เพิ่มขึ้นปีละ 90,000 คน โดย 20% ติดเชื้อเอดส์ร่วมด้วยขณะเดียวกันมีคนไข้เป็นวัณโรคแ บบดื้อยาอย่างรุนแรงมาก ขึ้น เมื่อเป็นแล้วรักษายากต้องใช้ทุนทรัพย์สูงในการรักษา ตอนนี้ในประเทศมีผู้ป่วยประเภทนี้กว่า 80 คน

"
หลาย คนอาจมองเป็นโรคไกลตัว แท้จริงแล้วใกล้ตัวกว่าที่คิด ดังนั้น
เพื่อสุขภาพ ต้องระวังกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก ทำให้เกิดวัณโรคที่เยื่อหุ้มสมองส่งผลต่อพัฒนาการทาง สมองช้าหรืออาจเสีย ชีวิต และยังเสี่ยงเป็นวัณโรคกระดูก ตลอดจนที่ต่อมน้ำเหลือง ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุเสี่ยงเป็นวัณโรคที่ปอด"

เชื้อแบคทีเรียที่เป็นพาหะนำโรคเติบโตได้ดีในห้องแอร ์ที่อับชื้น ไม่มีแสงแดดเข้าถึงและที่ชุมชนผู้คนแออัด

เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง รถประจำทางปรับอากาศ โรงแรม ผับ เป็นต้น มีการวิจัยพบว่า เมื่อ คนไข้นั่งรถประจำทางปรับอากาศแล้วไอสามารถแพร่กระจาย เชื้อไปได้ไกลถึง 5 คนที่นั่งข้างหน้าและด้านหลัง ขณะเดียวกันคนไข้ 1 คน สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ 10 - 16 คนต่อปี

สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เชื้อวัณโรคฟักตัวในร่างกายเมื่อแรกเริ่ม 3 - 6 เดือน

หากผู้ที่ได้รับเชื้อภูมิต้านทานแข็งแรงจะไม่เป็นอะไ ร แต่เชื้อร้ายยังคงตกค้างอยู่ในร่างกายนาน 2 ปี โดยหากเมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอแบคทีเรียจะเจริญเ ติบโตอย่างรวดเร็ว

วัณโรคสามารถแพร่กระจายไปได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย แต่คนไทยเป็นเยอะสุด คือ วัณโรคปอด

ต่อมน้ำเหลือง เยื่อบุสมอง กระดูก ตามลำดับ และมีโอกาสเป็นได้หลายที่พร้อมกันเพราะเชื้อโรคทำให้ ภูมิต้านทานคนไข้อ่อนแอ ลง โดยพบว่า คนป่วยเป็นวัณโรคแล้วสำส่อนทางเพศมีโอกาสติดโรคได้มา ก กว่าคนปกติ
นพ.มนตรี แนะนำการสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้มีโอกาสเสี่ยงว่า มีอาการไอรุนแรงติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน หรือไอเป็นเลือด ควบคู่กับมีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน ปวดเมื่อย เป็นต้น

เมื่อ รู้ว่าเป็นวัณโรค
เพื่อสุขภาพ ผู้อื่นควรใช้ผ้าปิดปากเพื่อไม่ให้เชื้อแพร ่กระจายสู่ผู้อื่น และต้องหาหมออยู่เป็นประจำกินยาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาคนไข้มักขาดยา เนื่องจากต้องกินยาครั้งละ 12 - 16 เม็ดแล้วแต่กรณี จึงทำให้คนไข้เบื่อกินยาโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้เด็ก ซึ่งหากกินยาต่อเนื่องและทำตามแพทย์สั่งสามารถหายขาด ได้ภายใน 6 เดือน

ผู้ ป่วยเด็กหากเป็นวัณโรคเยื่อบุสมองมีผลต่อการเจริญเติ บโตทางความคิด ดังนั้นผู้ปกครองควรฉีดยาป้องกันให้ลูกหลานก่อนที่จะ สายเกินแก้ ด้านคนป่วยที่เคยเป็นมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้อีกครั ้ง "คนไข้ที่เป็นส่วนใหญ่มักมีโรคอื่นแทรกซ้อน เพราะแบคทีเรียตัวนี้จะบั่นทอนภูมิต้านทานทำให้เกิดโ รคอื่น ๆ เช่น ติดเชื้อเอดส์หรือโรคขาดสารอาหาร"

ดังนั้นควรดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากวัณโรคโดยรักษา ร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายทุกวัน กินอาหารครบ
5 หมู่

หลีก เลี่ยงการเข้าไปสถานที่แออัด คอยสังเกตหากคนที่มีอาการไอบ่อย ๆ มาอยู่ใกล้ควรหลีกเลี่ยง และควรเปิดม่านให้แสงอาทิตย์เข้าไปในตัวอาคารเพราะแบ คทีเรียชนิดนี้จะถูก ทำลายเมื่อเจอแสงแดด หากเป็นไปได้ควรตรวจสุขภาพของตนเองทุกปี

"
กลุ่ม คนน่าเป็นห่วงคือ พวกที่ทำอาชีพอยู่ในที่แออัดและต้องพบเจอคนมาก เช่น พนักงานโรงหนัง กระเป๋าและคนขับรถเมล์ปรับอากาศ พนักงานห้าง พนักงานโรงแรม ซึ่งนายจ้าง เองต้องมีมาตรการดูแลคนเหล่านี้ด้วย"

นับ วันพัฒนาการของเชื้อโรคยิ่งทวีความรุนแรง ติดต่อง่าย หายยาก สิ้นเปลืองเงิน และส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาอีกเป็นขบวน เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์เองต้องหันมาออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์กันมากขึ้น เพราะอย่างน้อยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันต นเองให้ห่างไกลจากโรค ร้ายนี้ได้
มาดูแลและป้องกัน เพื่อสุขภาพ กันนะ
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Comment

Comment:

Tweet

Recommend