สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon


ผศ.ภญ. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) เปิดเผยว่า วัยรุ่นมีการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมากกว่ายาคุมกำเนิ ดปกติ

โดยจากการสำรวจของ กพย. ผู้ซื้อยาคุมฉุกเฉินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.73) มีอายุระหว่าง 16-24 ปี และในปี 2552 นั้น พบว่า มีการจำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินถึง 8 ล้านกล่องเลยทีเดียว

โดยที่ ผศ.ภญ.นิยดา เตือนว่า ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมีประสิทธิภาพลดการตั้งครรภ์ได้ร้ อยละ 89 แต่ไม่สามารถป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ

อีกทั้งยังมีผลข้างเคียงมากทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนปวดท้อง และมีเลือดออกทางช่องคลอด ประจำเดือนมาไม่ปกติ บางรายพบปัญหาตั้งครรภ์นอกมดลูก... ก็ฝากสาวรุ่นรับทราบกันด้วย

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณกับเรื่องราวดีๆนะครับ

#2 By ลมูล on 2012-02-27 21:48

สวยมากๆึครับ

#1 By ลมูล on 2012-02-27 21:19

Recommend