สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon

เพื่อสุขภาพ


เวลา ที่ท่านมาพบแพทย์บ่อยครั้งที่แพทย์จะให้ท่านเก็บปัสส าวะส่งตรวจ ท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่า ปัสสาวะที่เป็นของเสียนี้ จะมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างไร

ก่อนอื่นคงต้องมาดูว่า ปัสสาวะเกิดขึ้นได้อย่างไร เริ่มจากเลือดซึ่งไหลเวียนอยู่ในร่างกายซึ่งภายในเลื อดจะมีทั้งสารที่จำเป็น ต่อร่างกาย และของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการปะปนอยู่ สารเหล่านี้จะถูกแยกออกจากกัน เมื่อเลือดได้ไหลวนเวียนเข้าสู่ไตทั้ง 2 ข้าง คือ ข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่งไตจะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดมาเป็นน้ำปั สสาวะ ขณะที่สารที่จำเป็นต่อร่างกาย จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปใช้ต่อไป


ปัสสาวะ จึง เป็นของเสียที่เป็นของเหลวที่ถูกขับถ่ายออกมา โดยที่ร่างกายไม่ต้องการแต่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ในการช่วยวินิจฉัยและติดตามโรคได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่เพียงแต่ที่เกี่ยวข้องกับโรคไตและทางเดินปัสส าวะเท่านั้น ยังเกี่ยวกับโรคของอวัยวะและระบบอื่นๆ ด้วย เช่น ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี ทางเดินอาหาร เบาหวาน ตรวจฮอร์โมนการตั้งครรภ์และยาเสพติด เป็นต้น

ใน การตรวจสุขภาพ การตรวจปัสสาวะแบบมาตรฐานถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะผลที่ได้สามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติที ่อาจคาดไม่ถึงได้ ซึ่งสามารถทำให้แพทย์ทราบและให้การรักษาได้ทันท่วงที

แต่ผล การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [LAB] จะถูกต้องได้ การเก็บปัสสาวะที่ถูกวิธีก็มีส่วนสำคัญ คือ เก็บปัสสาวะช่วงกลางของการถ่าย โดยให้ถ่ายทิ้งไปเล็กน้อยก่อน เพื่อเป็นการทำความสะอาดท่อปัสสาวะแล้วจึงเก็บส่วนต่ อมาก่อนที่จะถ่ายหมด

ปัสสาวะที่จะนำมาวินิจฉัย จะให้ดีต้องเป็นปัสสาวะที่ถ่ายใหม่ๆ คือ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังถ่าย ไม่ควรตั้งปัสสาวะทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกตินานๆ เนื่องจากปัสสาวะเป็นอาหารที่ดีสำหรับเชื้อแบคทีเรีย

การตรวจวินิจฉัยตามวิธีมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
1. การดูปริมาตร สี ความขุ่นใส ความถ่วงจำเพาะ
2. การตรวจหาสารต่างๆ ทางเคมี
3. การตรวจดูตะกอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

จะ เห็นได้ว่า ปัสสาวะเป็นของเหลวซึ่งถูกขับถ่ายออกจากร่างกายเป็นข องเสียที่ร่างกายไม่ ต้องการสามารถเก็บตัวอย่างได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องเจ็บตัว แต่มีความสำคัญและให้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อย่างม าก


เพื่อสุขภาพ
ข้อมูลจาก โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ที่มา
vcharkarn.com

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณกับเรื่องราวดีๆนะครับ

#2 By ลมูล on 2012-02-27 21:49

แวะมาทักทายครับผม

#1 By ลมูล on 2012-02-27 20:00

Recommend