สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon


ประเทศ ไทยเป็นประเทศหนึ่ง ซึ่งอยู่ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั ้งวัน ดังนั้นในครอบครัวที่พอมีอันจะกินจึงมักมีเครื่องปรั บอากาศใช้ภายในบ้าน แสงอาทิตย์นั้นมีทั้งคุณประโยชน์มากมาย แต่ก็มีโทษด้วยในเวลาเดียวกัน โรคหนึ่งที่มากับแสงแดดคือโรคมะเร็งผิวหนัง โรคนี้เป็นโรคที่อันตรายแต่สามารถป้องกันได้ เราลองมาศึกษาและหาทางป้องกันโรคนี้กันเถอะ

มะเร็งผิวหนังคืออะไร

มะเร็งผิวหนังคือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวหนังที่ผิ ดปกติ โดยมีลักษณะเป็นผื่นขุยๆ หรือมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อบริเวณชั้นตื้นๆที่ถูกทำลา ยและลุกลามไป มีเนื้อสีที่แตกต่างจากเดิมหรืออาจจะมีลักษณะเป็นไฝท ี่โตขึ้นเรื่อยๆ

อาการของโรค มีการระคายเคืองที่ผิวหนังบ่อยๆ เป็นแผลเรื้อรัง หรือเป็นๆ หายๆ มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อ มีเลือดออก เป็นต้น

สาเหตุของโรค

มะเร็งผิวหนังอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การใช้ยาบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เซลผ ิวหนังมีการพัฒนาไปสู่ การเป็นมะเร็งได้ เด็กที่ได้รับแสงแดดมากเกินไปมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหน ังสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้ รับแสงแดด คนส่วนใหญ่ได้รับแสง UV มากกว่า 50% ก่อนมีอายุครบ 20 ปี การป้องกันไม่ให้เด็กเล็กหรือเด็กวัยรุ่นได้รับแสงแด ดมากเกินไปจะช่วยลดการ เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้

กลุ่มเสี่ยงของผู้ที่จะเป็นมะเร็งผิวหนัง

แต่เดิมเคยมีความเชื่อว่าคนผิวขาวจะเป็นมะเร็งผิวหนั งมากกว่าคนที่มี ผิวสีเข้ม แต่แท้จริงมะเร็งผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้กับสีผิวทุ กสี โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีลักษณะดังนี้

- คนที่มีประวัติของญาติพี่น้องที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนั ง

- ผู้ที่ต้องทำงานกลางแดดบ่อยๆ โดนแดดโดยตรงบ่อยๆ จะมีผลให้เกิด

ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้

- คนที่มีผิวไหม้แดด (sunburns) ตั้งแต่ยังเล็กมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้มาก งานวิจัยพบว่าคนที่มีแสงแดดไหม้บริเวณผิวหนังในช่วงว ัยเด็กมีโอกาสเสี่ยงที่ จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้มาก

- มีไฝธรรมดามากกว่า 50 จุด

- คนที่หน้าตกกระ

- ผู้ที่ทำศัลยกรรมด้านผิวหนังบ่อยๆ

การป้องกันมะเร็งผิวหนังเพื่อสุขภาพ

สมาคมโรคผิวหนังในอเมริกา The American Academy of Dermatology (AAD) ได้ให้คำแนะนำการป้องกันมะเร็งโรคผิวหนังไว้ดังนี้

- สวมเสื้อผ้าป้องกัน รวมทั้งสวมหมวกปีกกว้าง 4 นิ้ว และสวมแว่นตากันแดด

- ทาครีมกันแดดให้ทั่วตัวเด็กเมื่อออกแดดจัด หลีกเลี่ยงการออกแดดในช่วงเวลา 10 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น ( หลีกเลี่ยงทารกที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน ที่จะสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง)

- ใช้ครีมกันแดดประเภทป้องกันแสง UVA และ UVB ได้35% หรือมากกว่านั้น ใช้แม้แต่วันที่มีเมฆมาก ปัจจุบันมลพิษทางอากาศทำให้แสงแดด ส่องผ่านชั้นบรรยากาศสู่ตัวเราในเกณฑ์ที่มากเกินไปทำ ให้เกิดอันตรายได้ เราอาจสงสัยว่า ในแสงแดดมีรังสีที่เป็นอันตรายอะไรบ้าง

1. รังสี UVA

เป็นรังสีที่มีช่วงคลื่นยาว ระหว่าง 320-400 nm สามารถทะลุกระจกและเมฆ เข้าถึงภายในชั้นผิว ทำลายคอลลาเจนจึงทำให้ผิวร่วงโรย เกิดรอยเหี่ยวย่น, ผิวหย่อนยานแก่ก่อนวัย

2. รังสี UVB

เป็นรังสีที่มีช่วงคลื่นสั้น ระหว่าง 290-320nm สามารถทำให้เกิดผิวไหม้ แดง และหากได้รับรังสีเป็นระยะเวลายาวนาน อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ เกิดจากการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ เช่นทะเล หรือออกแดดจัด จะทำให้ผิวแสบแดงอักเสบ และยังเป็นสาเหตุของฝ้ากระอีกด้วย

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.isagenixhealth.net
ดังนั้นควรเลือกใช้ ครีมกันแดดที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกิจกรรมที่ทำ เช่นกันน้ำ ทนเหงื่อ และป้องกันทั้ง UVA และ UVB เป็นต้น

- ทาครีมกันแดดเมื่อว่ายน้ำ และทุก 2 ชั่วโมงเมื่อออกแดดซ้ำอีก

- เมื่อต้องอยู่ใกล้น้ำ ทราย หรือหิมะ ให้ใช้ร่มหรือหาอะไรบังมากกว่าปกติ เพราะน้ำ ทรายและหิมะจะสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มากและมีโอกาสทำให้ เกิดรอยไหม้ที่บริเวณ ผิวหนังได้ง่าย

- ให้ลูกสวมเสื้อผ้าที่ป้องกันแดดได้ รวมถึงบริเวณใบหน้าด้วย ให้ใส่หมวกที่มีปีก มีเงาคลุมหน้า หลังและคอ การสวมแว่นกันแดดจะช่วยลดแสงแดดอาทิตย์ที่จะส่งผลถึง ตาได้ถึง 80% ทั้งยังสามารถป้องกันเปลือกตาและเลนส์ตาได้อีกด้วย

- หลีกเลี่ยงการอบตัวด้วยแสง UV โดยเครื่องทำผิวสีแทน ( Tanned Skin )

-เราสามารถได้รับวิตามิน D ได้จากสารอาหารที่รับประทาน ไม่จำเป็นที่จะต้องตากแดด

-ไม่ควรทาครีมกันแดดให้กับเด็กต่ำกว่า 6 เดือน ผู้ปกครองควรพยายามหลีกเลี่ยงการออกแดดกับเด็กเล็ก หากจำเป็นต้องทาครีมกันแดดให้กับเด็ก ให้ทาในปริมาณที่เหมาะสมอย่าทามากเกินไป

การตรวจมะเร็งผิวหนังสามารถทำได้ดังนี้

- ตรวจร่างกายทั้งข้างหน้า ข้างหลัง ซ้ายและขวา พร้อมกับยกมือขึ้นด้วย

- ตรวจดูท่อนแขนทั้งด้านใน และด้านนอก ฝ่ามือ และแขน ตรวจสอบระหว่างนิ้วมือ และเล็บด้วย

- ตรวจดูฝ่าเท้า หลังเท้า ขา และง่ามเท้า

- ทำความคุ้นเคยกับผิวหนังของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไฝ กระ ฝ้า หรือตำหนิอื่น ๆ

- สังเกตความเปลี่ยนแปลงขนาด จำนวน รูปร่าง และสีของไฝ สิว ฝ้า ผื่นต่างๆ บนผิวหนังอยู่เสมอ
เพื่อสุขภาพ
เห็นได้ว่า มะเร็งผิวหนังเป็นโรคที่คนในทวีปเอเชียเริ่มเป็นกันม ากขึ้น แต่เป็นที่น่ายินดีที่โรคนี้สามารถตรวจพบและรักษาให้ หายได้ คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกดูนะคะ อันตรายจากแสงแดดเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว เราควรป้องกันเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ

Comment

Comment:

Tweet

แวะมาทักทายครับผม

#1 By ลมูล on 2012-02-27 20:00

Recommend