สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon        นอกจากจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ แล้ว อาหารที่มีปริมาณโซเดียมเยอะหรือมีรสเค็มจัดนั้น ยังสามารถทำให้กระบวนการรับรู้และโต้ตอบของผู้สูงอายุลดลงด้วย

        นักวิจัยจาก University of Toronto ได้ทำการติดตามพฤติกรรมการบริโภคเกลือและอาหารที่มีรสเค็มของประชากรวัย ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 67-84 ปีจำนวน 1,262 คนที่อาศัยอยู่ในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา พบว่าผู้ที่บริโภคอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูงนั้น มีประสิทธิภาพทางเชาว์ปัญญาในระดับต่ำต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเมื่อเปรียบ เทียบกับผู้ที่มีการบริโภคโซเดียมในระดับต่ำถึงปกติ ซึ่งในผู้สูงอายุที่บริโภคโซเดียมมากๆนั้น ระบบการรับรู้ ความคิด รวมไปถึงการตอบสนองจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัด

       ปริมาณเกลือหรือโซเดียมที่แนะนำในแต่ละวันสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปคือ 2,300 มิลลิกรัม แต่จากผลการศึกษาพบว่าประชากรในช่วงอายุดังกล่าวในแคนาดาบริโภคโซเดียมเกิน กว่าปริมาณที่กำหนดไว้ถึง 4 เท่า ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง

         ผลการศึกษาในครั้งนี้นับว่าเกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต และอายุขัยของประชากรในยุคเบบี้ บูมเมอร์ ที่กล่าวได้ว่าเป็นยุคของอาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ่งอาหารฟาสต์ฟู้ดนี้มักจะมีปริมาณ ไขมันอิ่มตัวและโซเดียมสูงแต่มีเส้นใยอาหารต่ำ แถมยังมีผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวด้วย

         ทั้งนี้ทางทีมนักวิจัยยังกล่าวอีกว่า ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน อาหารที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมตัวลงอย่างรวดเร็วทั้งกระบวนการ รับรู้ การคิดและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้ความรู้ความเข้าใจในโทษของการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่เกินขนาดว่ามี ผลกระทบต่อสภาพร่างกายตนเองอย่างไร
เพื่อสุขภาพ
ที่มา ... VoiceTV

Comment

Comment:

Tweet

Recommend