สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ เพื่อ

สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ สุขภาพดี รักษาสุขภาพ รักษาสุขภาพดี วิธีรักษาสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องสุขภาพ เพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีicon

โรคมาแรงแฝงควันพิษ

posted on 09 Nov 2012 00:22 by healthyguide

 

หาก คุณจำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางควันพิษระหว่างรถติดเป็นเวลานาน หรือสูบบุหรี่จัดจนเป็นนิสัยแล้วล่ะก็ คุณอาจเสี่ยงเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งกลายเป็นโรคฮิตติดอันดับ 5 ของโลกที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศมหาอำนาจ และจะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ในปีพ.ศ. 2573

โรคนี้เกิดจากการสูดดมสารพิษต่างๆ เช่น ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสีย ควันเหล่านี้ทำให้เนื้อเยื่อปอดอักเสบเรื้อรัง เปลี่ยน โครงสร้างของหลอดลมให้แคบลง คุณจะมีอาการหายใจติดขัด หอบ ไอ เหนื่อยง่าย มีเสมหะมาก ซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นอาการไอเรื้อรังที่มาจากหวัด จึงไม่ไปพบแพทย์เพราะเชื่อว่าจะหายได้เอง อาการจะลุกลามขึ้นจนกระทั่งหลอดลมตีบตัน กระทั่งเสียชีวิต

ดังนั้นหากคุณมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

 

ขอบคุณ : Health & Cuisine

Comment

Comment:

Tweet

Recommend